ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ВАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, д/в, 01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс  (044) 279-13-22
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Лiцензiя Серiя АВ № 189650 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006 р. №823, строк дiї лiцензiї - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.
 
Найменування  Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Бiзнес-Гарант-Аудит"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  34689475
Місцезнаходження  Україна, Полтавська область, Кременчуцький, 39627, м.Кременчук, квт. 278, 18-53
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво № 3959
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.03.2007
Міжміський код та телефон  (0536) 79-87-17
Факс  д/в
Вид діяльності  Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги
Опис  д/в
 
Найменування  Закрите акцiонерне товариство "Кремiнь-реєстр"
Організаційно-правова форма  Закрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  24558994
Місцезнаходження  Україна, Полтавська область, Кременчуцький, 39602, м.Кременчук, вул.Ватутiна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  серiя АВ № 189730
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  01.11.2006
Міжміський код та телефон  (0536) 79-14-89
Факс  (0536) 79-14-89
Вид діяльності  дiяльнiсть щодо ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  д/в
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кремiнь Брок"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  37015651
Місцезнаходження  Україна, Полтавська область, Кременчуцький, 39602, м.Кременчук, вул.Ватутiна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  серiя АВ № 520532
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  02.04.2010
Міжміський код та телефон  (0536) 79-80-06
Факс  (0536) 79-80-06
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  д/в