ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
30.06.2010 22/16/1/10 Полтавське територiальне управлiнням ДКЦПФР UA4000076269 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 13528320 3382080.000 100.0000000
Опис Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 19.08.1998, реєстрацiйний 371/16/1/98, видане Полтавським територiальним управлiнням ДКЦПФР, анульоване.