ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Задекларованi у фiнансовiй звiтностi фiнансовi результати дiяльностi ВАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" становлять за 2010 рiк:
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї
(товарiв, робiт, послуг) - 938 тис. грн.
ПДВ - 156 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї (товарiв, послуг) - 999 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи - 1256 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати - 843 тис. грн.
Витрати на збут - 138 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати - 497 тис. грн.
Iншi доходи - 63 тис. грн.
Iншi витрати - 35 тис. грн.
Податок на прибуток - 2 тис. грн.
Чистий збиток - 413 тис. грн.
Надзвичайних доходiв i витрат в 2010 роцi ВАТ "КТФ" не отримувало.