ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Член Наглядової Ради Табаков Григорiй Миколайович КМ № 326427, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 25.07.2005 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової Ради Волошин Вячеслав Олегович КО № 021352, виданий Крюкiвським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл. 22.12.1999 30.05.2002 3 0.00002200000 % 3 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Заяць Наталiя Юрiївна КО № 138451, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 01.12.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Винниченко Анатолiй Iванович КО № 022557, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 26.02.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Наглядової Ради Гогунський Євгенiй Дмитрович КН № 315804, виданий Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 28.12.1996 10.02.2006 4 033 024 29.81171400000 % 4 033 024 0 0 0
Член Наглядової Ради Котенко Олена Олегiвна КН № 190676, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 09.08.1996 05.01.1997 4 116 626 30.42969100000 % 4 116 626 0 0 0
Голова правлiння Вернер Марiя Йосипiвна КО № 367444, виданий Крюкiвським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл. 07.03.2002 05.01.1997 4 502 769 33.28402200000 % 4 502 769 0 0 0
Член правлiння Вовк Олена Анатолiївна КН № 540054, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 23.01.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння Демурiна Людмила Петрiвна КН № 682364, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 28.07.1998 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член правлiння-головний бухгалтер Костик Тамiла Павлiвна КО № 112772, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 02.06.2000 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Усього   12 652 422 93.52544900000 % 12 652 422 0 0 0
Опис