ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2010 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Гогунський Євгенiй Дмитрович КН № 315804, виданий Крюкiвським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл. 28.12.1996 10.02.2006 4 033 024 29.81171400000 4 033 024 0 0 0
Котенко Олена Олегiвна КН № 190676, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл. 09.08.1996 05.01.1997 4 116 626 30.42969100000 4 116 626 0 0 0
Вернер Марiя Йосипiвна КО № 367444, виданий Крюкiвським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл. 07.03.2002 05.01.1997 4 502 769 33.28402200000 4 502 769 0 0 0
Усього  12 652 419 93.5254270 12 652 419 0 0 0