ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "КТФ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 39627
3.1.5. Область, район Полтавська область, д/в
3.1.6. Населений пункт м.Кременчук
3.1.7. Вулиця, будинок пр-т Полтавський, буд.2-А

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 1 585 120 0000000429
3.2.2. Дата державної реєстрації 03.10.2002
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконком Кременчуцької мiської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3382080
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 3382080

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.2. МФО банку 331401
3.3.3. Поточний рахунок 26000055230950
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
3.3.5. МФО банку 331401
3.3.6. Поточний рахунок 26004055230912

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
14.14 Виробництво спiднього одягу
14.12 Виробництво робочого одягу
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/вд/в
ПАТ "Кременчуцька трикотажна фабрика" не належить нi до яких об'єднань.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента

Згiдно вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв iнформацiя не надається.