ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв 36 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 3 чол.
Сумiсники --
Фонд оплати працi становить 527,4 тис.грн.
Розмiр фонду оплати працi збiльшився вiдносно 2011 року на 11,2 тис.грн.
Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає потребам емiтента.