ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вернер Марiя Йосипiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 367444, 07.03.2002, Крюкiвським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** Вища, Київський iнститут легкої промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 28
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 26.04.2007 р. Голова правлiння ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демурiна Людмила Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 682364, 28.07.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1949
6.1.5. Освіта** Вища, Всесоюзний заочний iнститут текстильної промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 29
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 по т/ч начальник планового вiддiлу ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ"); з 26.04.2007 р. Член правлiння ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член правлiння-головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костик Тамiла Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 112772, 02.06.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна, Харкiвський фiнансовий технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 03.01.2003 р. бухгалтер по зарплатi ВАТ "КТФ" з 25.09.2005 р. заступник головного бухгалтера ВАТ "КТФ" з 07.05.2008 р. Член Правлiння-головний бухгалтер ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Винниченко Анатолiй Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 022557, 26.02.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1939
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна, Днiпродзержинський заочний хiмiко-технологiчний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 25
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 по т/ч головний енергетик ВАТ "КТФ" (ПАТ"КТФ"); з 26.04.2007 р. Член правлiння ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Брюхань Юрiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МК, 355654, 07.02.1997, Вовчанським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика» головний iнженер; з 31.03.2011 р. Член правлiння ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гогунський Євгенiй Дмитрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 315804, 28.12.1996, Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Вища, Одеський полiтехнiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правлiння ВАТ "Кременчуцький сталелеварний завод"; з 26.04.2007 р. Голова Наглядової Ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котенко Олена Олегiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** Вища, Київська академiя управлiння господарством
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Мегатекс"; з 26.04.2007 р. Член Наглядової Ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Двигало Раїса Йосипiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 135274, 14.11.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1955
6.1.5. Освіта** середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика», продавець; з 26.04.2007 р. Член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "КТФ" з 31.03.2011 р. Член Наглядової Ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калачанова Свiтлана Аркадiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 299101, 13.12.2001, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика», начальник охорони; з 31.03.2011 р. Голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Людмила Григорiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 284948, 26.11.1996, Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1970
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика», начальник вiддiлу кадрiв; з 31.03.2011 р. Член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Згуровець Любов Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 342270, 30.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика», контролер охорони; з 31.03.2011 р. Член Ревiзiйної комiсiї ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
6.1.8. Опис Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiнняВернер Марiя ЙосипiвнаКО, 367444, 07.03.2002, Крюкiвським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл.д/н450276933.2840714502769000
Член правлiнняДемурiна Людмила ПетрiвнаКН, 682364, 28.07.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н000000
Член правлiння-головний бухгалтерКостик Тамiла ПавлiвнаКО, 112772, 02.06.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н000000
Член правлiнняВинниченко Анатолiй IвановичКО, 022557, 26.02.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н000000
Член ПравлiнняБрюхань Юрiй ВасильовичМК, 355654, 07.02.1997, Вовчанським РВ УМВС України в Харкiвськiй обл.д/н000000
Голова Наглядової РадиГогунський Євгенiй ДмитровичКН, 315804, 28.12.1996, Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н403302429.8117584033024000
Член Наглядової РадиКотенко Олена ОлегiвнаКН, 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н411662630.4297364116626000
Голова Ревiзiйної комiсiїКалачанова Свiтлана АркадiївнаКО, 299101, 13.12.2001, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїРоманенко Людмила ГригорiвнаКН, 284948, 26.11.1996, Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїЗгуровець Любов МихайлiвнаКО, 342270, 30.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н29440.0217622944000
Усього 12655373 93.547401 12655373 0 0 0