ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Вернер Марiя ЙосипiвнаКО, 367444, 07.03.2002, Крюкiвським РВ УМВС УКраїни в Полтавськiй обл.д/н450276933.2840714502769000
Котенко Олена ОлегiвнаКН, 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н411662630.4297364116626000
Гогунський Євгенiй ДмитровичКН, 315804, 28.12.1996, Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.д/н403302429.8117584033024000
Усього 12652419 93.525565 12652419 0 0 0