ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вернер Марія Йосипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 367444, 07.03.2002, Крюківським РВ УМВС УКраїни в Полтавській обл.
4) рік народження** 1958
5) освіта** Вища, Київський інститут легкої промисловості
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 26.04.2007 р. Голова правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демуріна Людмила Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 682364, 28.07.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища, Всесоюзний заочний інститут текстильної промисловості
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 по т/ч начальник планового відділу ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ"); з 26.04.2007 р. Член правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член правління-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костик Таміла Павлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 112772, 02.06.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** Середня спеціальна, Харківський фінансовий технікум
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** З 03.01.2003 р. бухгалтер по зарплаті ВАТ "КТФ" з 25.09.2005 р. заступник головного бухгалтера ВАТ "КТФ" з 07.05.2008 р. Член Правління-головний бухгалтер ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Винниченко Анатолій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 022557, 26.02.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1939
5) освіта** Середня спеціальна, Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікум
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 по т/ч головний енергетик ВАТ "КТФ" (ПАТ"КТФ"); з 26.04.2007 р. Член правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Брюхань Юрій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МК, 355654, 07.02.1997, Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження** 1952
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика» головний інженер; з 31.03.2011 р. Член правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гогунський Євгеній Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 315804, 28.12.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1952
5) освіта** Вища, Одеський політехнічний університет
6) стаж керівної роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова правління ВАТ "Кременчуцький сталелеварний завод"; з 24.07.2003р. по теперішній час - Голова Наглядової ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котенко Олена Олегівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища, Київська академія управління господарством
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 16.04.2003р. ТОВ "МЕГОТЕКС", директор; з 31.03.2011 Член Наглядової Ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Двигало Раїса Йосипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 135274, 14.11.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1955
5) освіта** середня спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 03.05.2004р. ВАТ "КТФ", продавець з 26.04.2007 р. Член Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" з 31.03.2011 р. Член Наглядової Ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калачанова Світлана Аркадіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 299101, 13.12.2001, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика», начальник охорони; з 31.03.2011 р. Голова Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Людмила Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 284948, 26.11.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика», начальник відділу кадрів; з 31.03.2011 р. Член Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Згуровець Любов Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 342270, 30.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1950
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика», контролер охорони; з 31.03.2011 р. Член Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлінняВернер Марія ЙосипівнаКО, 367444, 07.03.2002, Крюківським РВ УМВС УКраїни в Полтавській обл.450276933.2840224502769000
Член правлінняДемуріна Людмила ПетрівнаКН, 682364, 28.07.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член правління-головний бухгалтерКостик Таміла ПавлівнаКО, 112772, 02.06.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член правлінняВинниченко Анатолій ІвановичКО, 022557, 26.02.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член ПравлінняБрюхань Юрій ВасильовичМК, 355654, 07.02.1997, Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл.000000
Голова Наглядової РадиГогунський Євгеній ДмитровичКН, 315804, 28.12.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.403302429.8117144033024000
Член Наглядової РадиКотенко Олена ОлегівнаКН, 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.411662630.4296914116626000
Член Наглядової РадиДвигало Раїса ЙосипівнаКО, 135274, 14.11.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.100.00007410000
Голова Ревізійної комісіїКалачанова Світлана АркадіївнаКО, 299101, 13.12.2001, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член Ревізійної комісіїРоманенко Людмила ГригорівнаКН, 284948, 26.11.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член Ревізійної комісіїЗгуровець Любов МихайлівнаКО, 342270, 30.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.29440.0217622944000
Усього 12655373 93.547262 12655373 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.