ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн 0 0 0 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів д/н д/н д/н д/н
Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н
Опис Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика" (Протокол від 24.04.2012 р.) у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2011 рік не нараховувати.
Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика" (Протокол від 28.03.2013 р.) у зв'язку з відсутністю прибутку Товариства, дивіденди за 2012 рік не нараховувати.