ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вернер Марія Йосипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 708087, 17.07.2007, Крюкiвським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-технолог; Мінський інститут народного господарства, економіст
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 26.04.2007 р. Голова правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демуріна Людмила Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 682364, 28.07.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища, Всесоюзний заочний інститут текстильної промисловості
6) стаж роботи (років)** 48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 по т/ч начальник планового відділу ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ"); з 26.04.2007 р. Член правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акцiонерного товариства "Кременчуцька трикотажна фабрика" (протокол від 24.03.2015 р.) припинено повноваження члена правління Демуріної Людмили Петрівни у зв'язку зі звільненням. На посаду замість звільненої особи нікого не призначено. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член правління-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костик Таміла Павлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 112772, 02.06.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1963
5) освіта** середня спеціальна, у 1986 р. закінчила Харківський фінансовий технікум, бухгалтер-фінансист
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 25.09.2005 р. заступник головного бухгалтера ВАТ "КТФ" з 07.05.2008 р. Член Правління-головний бухгалтер ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Винниченко Анатолій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 022557, 22.02.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1939
5) освіта** середня спеціальна, у 1971 р. закінчив Дніпродзержинський заочний хіміко-технологічний технікум, технік-електрик
6) стаж роботи (років)** 57
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 2002 по т/ч головний енергетик ВАТ "КТФ" (ПАТ"КТФ"); з 26.04.2007 р. Член правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Брюхань Юрій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МК, 355654, 07.02.1997, Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл.
4) рік народження** 1952
5) освіта** вища, у 1975 р. закінчив Одеський політехнічний інститут харчової промисловості ім.Ломоносова, інженер-механік; у 1992 р. закінчив Тернопільський інститут народного господарства, менеджер
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ (ПАТ) «Кременчуцька трикотажна фабрика» головний інженер; з 31.03.2011 р. Член правління ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гогунський Євгеній Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 315804, 28.12.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1952
5) освіта** вища, Одеський політехнічний університет
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 24.07.2003р. по теперішній час - Голова Наглядової ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014, на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Котенко Олена Олегівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища, закінчила Президентську Київську академію управління персоналом, юрист комерційного та трудового права
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 16.04.2003р. ТОВ "МЕГОТЕКС", директор; з 31.03.2011 Член Наглядової ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014, на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Двигало Раїса Йосипівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 135274, 14.11.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1955
5) освіта** середня технічна, закінчила Полтавський технікум радянської торгівлі
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 26.04.2007 р. Член Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" з 31.03.2011 р. Член Наглядової ради ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.04.2014, на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калачанова Світлана Аркадіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 299101, 13.12.2001, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища, у 1986р. закінчила Кременчуцький політехнічний інститут ім. М.Остроградського, інженер-механік
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 27.04.2007р. по 01.01.2015р. - ПАТ "КТФ" (ВАТ "КТФ"), начальник відділу маркетингу; з 01.01.2015 р. по теперішній час - ПАТ "КТФ", начальник відділу охорони; з 31.03.2011 р. Голова Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Людмила Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 284948, 26.11.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища, у 1994р. закінчила Київський інститут легкої промисловості, інженер-механік
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 01.03.2007р. ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ"), начальник відділу кадрів; з 31.03.2011 р. член Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


1) посада член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Згуровець Любов Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КО, 342270, 30.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження** 1950
5) освіта** середня технічна, закінчила Кулінарне училище, повар 5 розряду
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** з 15.05.2007р. по 01.01.2015р. - ПАТ "КТФ" (ВАТ "КТФ") контролер охорони КПП у відділі охорони; з 31.03.2011 р. член Ревізійної комісії ВАТ "КТФ" (ПАТ "КТФ")
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.03.2011, на 5 років (до проведення чергових Загальних зборів акціонерів)
9) опис Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлінняВернер Марія ЙосипівнаКО, 708087, 17.07.2007, Крюкiвським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.450276933.2840224502769000
Член правлінняДемуріна Людмила ПетрівнаКН, 682364, 28.07.1998, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член правління-головний бухгалтерКостик Таміла ПавлівнаКО, 112772, 02.06.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член правлінняВинниченко Анатолій ІвановичКО, 022557, 22.02.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
Член правлінняБрюхань Юрій ВасильовичМК, 355654, 07.02.1997, Вовчанським РВ УМВС України в Харківській обл.000000
Голова Наглядової радиГогунський Євгеній ДмитровичКН, 315804, 28.12.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.403302429.8117144033024000
Член Наглядової радиКотенко Олена ОлегівнаКН, 190676, 09.08.1996, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.411662630.4296914116626000
Член Наглядової радиДвигало Раїса ЙосипівнаКО, 135274, 14.11.2000, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.100.00007410000
Голова Ревізійної комісіїКалачанова Світлана АркадіївнаКО, 299101, 13.12.2001, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.000000
член Ревізійної комісіїРоманенко Людмила ГригорівнаКН, 284948, 26.11.1996, Крюківським РВ УМВС України в Полтавській обл.000000
член Ревізійної комісіїЗгуровець Любов МихайлівнаКО, 342270, 30.01.2002, Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.29440.0217622944000
Усього 12655373 93.547262 12655373 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.