ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 25.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Кремінь Брок"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37015651
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39602, вул.Ватутіна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серія АЕ № 286521
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (0536) 79-80-06
Факс (0536) 79-80-06
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/в, м.Київ, 04071, вул.Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Баланс + Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31273030
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, д/в, м.Кременчук, 39600, вул.60 років Жовтня, 4, офіс 1, кім. 211
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 2564
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон (0536)76-50-21, 76-50-22, 76-50-53
Факс (0536) 76-50-21
Вид діяльності Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги
Опис Реєстраційні дані: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 128124, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 585 120 0000 002275, дата проведення державної реєстрації 08.12.2000р. Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської обл. Свідоцтво Аудиторської палати України № 2564, про внесення в Реєстр суб'єктів ауди-торської діяльності, видане Аудиторською палатою України 30.03.2001 року на підставі Рішення №100, термін дії до 31 березня 2021 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0302, видане Аудиторською палатою України 29.11.2012р. на підставі рішення № 261/4.1, термін дії до 31.12.2017 ро-ку. Аудитор, що здійснив аудиторську перевірку: Тарасова Ірина Іванівна, сертифікат серії А № 005700, виданий на підставі рішення АПУ від 29.04.2004р. № 134, чинний до 29.04.2019р.