ПрАТ " Кременчуцька трикотажна фабрика"

Код за ЄДРПОУ: 00310924
Телефон: (0536) 79-97-35
e-mail: 00310924@trik.pat.ua
Юридична адреса: 39627, Полтавська обл.,м.Кременчук, пр-т.Полтавський 2-а
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Кременчуцька трикотажна фабрика"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 1 585 120 0000000429
3. Дата проведення державної реєстрації 03.10.2002
4. Територія (область)* Полтавська область
5. Статутний капітал (грн) 3382080
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

14.14 - Виробництво спіднього одягу

46.41 - Оптова торгівля текстильними товарами

10. Органи управління підприємства

Згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку 331401
3) Поточний рахунок 26000055230950
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку 331401
6) Поточний рахунок 26004055230912